Łuki i wiatrówki

Zajęcia odbywają się na strzelnicy. Strzały oddawane są z odległości ok. 5 m. Bezpieczeństwa nad przebiegiem zajęć pilnuje instruktor.